= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Povinně uveřejňované informace

Zákony a další právní předpisy nám ukládají zveřejňovat některé informace. Tady je všechny přehledně najdete.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jsme jenom lidé, a i když se snažíme předcházet konfliktům, je nám jasné, že k nim může dojít. Ne každý spor je nicméně nutné rovnou hnát k soudu. V řadě případů může pomoci i mimosoudní řešení. V našem případě je institucí příslušnou k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce.

 

Povinně zveřejňované dokumenty

seznam dokumentů