= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka Klubový portál

Povinně uveřejňované informace

Zákony a další právní předpisy nám ukládají zveřejňovat některé informace. Tady je všechny přehledně najdete.

Informační povinnosti vůči zákazníkovi v rámci předsmluvních informací

Stížnosti

V případě nespokojenosti klienta, či jakékoli jiné dotčené osoby s postupem zaměstnance pojišťovny nebo zprostředkovatele, se oprávněná osoba může obrátit se svojí stížností písemně na adresu Revoluční 30, 110 00, Praha 1 nebo elektronicky na info@prvniklubova.cz.

Oprávněná osoba může rovněž podat stížnost na pojišťovnu nebo zprostředkovatele na sekci regulace a dohledu nad pojišťovnami České národní banky. Stížnost může podat oprávněná osoba písemně na adresu Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo elektronicky na adresu podatelna@cnb.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Jsme jenom lidé, a i když se snažíme předcházet konfliktům, je nám jasné, že k nim může dojít. Ne každý spor je nicméně nutné rovnou hnát k soudu. V řadě případů může pomoci i mimosoudní řešení. V našem případě je institucí příslušnou k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce.

Odkaz umožňující zákazníkovi přístup ke zprávě o solventnosti a finanční situaci

Zprávu o solventnosti a finanční situaci pojišťovny naleznete v sekci Povinně zveřejňované dokumenty. 

Povaha odměny zaměstnanců pojišťovny v souvislosti se sjednávaným pojištěním

Zaměstnanci pojišťovny pobírají fixní měsíční odměnu a variabilní složku v závislosti na individuálním pracovním výkonu.

 Povinně zveřejňované dokumenty

seznam dokumentů