= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Na co si dát pozor u jednotlivých typů pojištění

I když lze některé rady pro sjednávání pojištění zobecnit, každý typ/pojistný produkt má svá specifika. Poradíme vám, na co si dát u jednotlivých typů pojištění pozor: 

Úraz – obecně

Nevyhazujte peníze za bolestné. 

Pojišťovny většinou prodávají jako přednost, že poskytují pojistné plnění už od 1./8./10./14. dne doby léčení úrazu nebo za všechny typy trvalých následků. Už i za drobnosti jako zlomený malíček, vymknutý kotník nebo jizvu na koleni tak dostanete odškodné ve výši pár stovek, nanejvýš tisíc korun. Takto nastavené pojištění je ale zbytečně drahé. Pokud za tyto banality nechcete platit, požadujte v pojišťovně produkt, u kterého pojišťovna drobnosti nekryje (např. u doby léčení krytí úrazů s dobou léčení 20 dní a více, u trvalých následků od tělesného postižení v rozsahu 10 % výše). U takových pojistek sice za drobné úrazy nedostanete nic, úsporu na pojistném ale můžete využít na navýšení limitů u úrazů skutečně závažných. 

Jaké jsou výluky z pojištění? 

Prostudujte pozorně, na co se dané pojištění vztahuje a na co už ne. Pozornost věnujte zejména sportovním aktivitám. Jednotlivé pojišťovny totiž sporty posuzují odlišně – a co je u jedné pojištěno už v základu, je i jiné nutné připojistit. Seznamy běžných, rizikových a extrémních (nepojistitelných) sportů mají pojišťovny na svých webových stránkách, raději se proto podívejte, kam vaše sportovní aktivity spadají.

Úraz – denní odškodné 

Nestačí počítat jen s výpadkem příjmu. 

Při nastavování výše denního odškodného počítejte nejen s náhradou mzdy, o kterou byste přišli, kdyby vás úraz vyřadil z práce. Do nákladů léčby závažného úrazu je dobré počítat také další výdaje – výpadek příjmu partnera nebo příbuzných (musí-li se o vás starat), náklady na asistenci, rehabilitace, pomůcky atd. 

Úraz – trvalé následky 

Pozor na triky v progresích. 

Pojišťovny u trvalých následků často nabízejí tzv. progresivní plnění, v němž slibují závratné násobky základní částky. Ale pozor, ty se často týkají jen zcela fatálních trvalých následků v rozsahu tělesného poškození 95 nebo 100 % (jen pro představu: ochrnutí na dolní končetiny odpovídá cca 75 %). Proto doporučujeme tabulky progresí důkladně prostudovat a podívat se, co je skutečný závazek pojišťovny a co jen marketingový tah. 

Zvažte pojistnou částku. 

Milion korun vypadá jako spousta peněz. Až do okamžiku, než následkem úrazu skončíte na vozíku. Pak životní náklady rostou rychlým tempem a bez kvalitního pojištění budete potřebovat pomoc blízkých nebo nadací. Částka, na kterou si pojistíte trvalé následky úrazu, by měla pokrýt náklady na život a ušlý zisk na mnoho let dopředu. Což dělá několik milionů korun. 

Myslete na zajištění rodiny 

Pokud jste živitelem rodiny, sjednejte si k trvalým následkům i pojištění smrti následkem úrazu. Přijde vás řádově na stokoruny ročně, přitom poskytuje jistotu finančního zabezpečení vaší rodině. 

více o úrazovém pojištění u PRVNÍ KLUBOVÉ