= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

RSJ Investments

Fond založený v roce 2010 spravuje prostředky společníků a partnerů RSJ, a. s., o objemu více než 3 miliardy korun. To PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovně zajišťuje finanční stabilitu.

RSJ Investments spravuje ve svém portfoliu investice v nemovitostech, energetice, zemědělství, biotechnologiích i dalších oblastech. Společnost se zaměřuje na klíčová odvětví 21. století – informační technologie, zdravé potraviny, energii z obnovitelných zdrojů či oblast Life Science (aplikovaný výzkum vedoucí ke zkvalitnění a prodloužení lidského života). Společnost si klade za cíl, aby projekty z jejího portfolia přinášely v daných odvětvích významný inovativní posun.

To je i důvod, proč se rozhodla investovat do PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny.

RSJ Investments je samosprávným fondem kvalifikovaných investorů. Ke dni 31. 12. 2014 se společnost transformovala na fond typu „SICAV” s názvem RSJ Private Equity investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s., nově RSJ Investments SICAV a. s. Fond má v současnosti 8 podfondů.

Fond je založen podle české legislativy a spadá pod dozor České národní banky. Při udělování licence Česká národní banka přezkoumala původ kapitálu, který je do fondu vkládán i důvěryhodnost zakladatelů fondu a zkušenosti a kvalifikaci vedoucích osob fondu. Fond měsíčně poskytuje České národní bance informace o svých investicích a hospodaření.

 

Více informací: www.rsj.com