= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

AIS Software, a. s.

IT společnost, která se od svého vzniku (1995) zaměřuje na tvorbu provozních informačních systémů pro komerční pojišťovny a má v tomto oboru na trhu České republiky vedoucí postavení.

Společnost AIS Software, a. s., během svého působení dodávala systémy pro největší pojišťovny u nás (např. Kooperativa, Allianz, Česká pojišťovna...). 

V Česku není jiná společnost, která by mohla nabídnout tak osvědčené a vyzkoušené řešení, a zároveň ho byla schopna flexibilně přizpůsobit potřebám pojišťovny nového formátu.

Více informací na www.ais.cz