= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Zisk, Zisk pojišťovny

Zisk, Zisk pojišťovny
Mluvíme-li o zisku (nebo též zisku pojišťovny), máme na mysli:
zasloužené pojistné v hrubé výši mínus náklady na pojistná plnění daného roku (škody vzniklé v daném kalendářním roce) mínus provozní náklady pojišťovny v daném roce.
Náklady na pojistná plnění zahrnují rezervy pojišťovny, zajistné a povinné odvody.

Klubový zisk
je 3/4 (75 %) výše popsaného zisku pojišťovny.