= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dobrovolně souhlasím s tím, aby PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. zpracovávala uvedené osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, pro své obchodní a marketingové účely po dobu 36 měsíců od udělení souhlasu. Zároveň prohlašuji, že jsem se seznámil/a se svými právy plynoucími z §12 a §21 tohoto zákona. Souhlas je možné kdykoliv odvolat písemně na e-mailové adrese info@prvniklubova.cz.