= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Škoda

Mluvíme-li o „škodě“ nebo o tom, že člen „měl škodu“, máme na mysli situaci, kdy členovi nastala škodní událost, za kterou pojišťovna poskytla pojistné plnění.

Pro účely dělení zisku je ještě důležité, k jakému roku daná škoda patří. Rozhodující je datum, kdy pojišťovna vyplatí pojistné plnění.