= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Procento tělesného postižení

Abychom si rozuměli, 25 % tělesného postižení neznamená, že se trvalé následky týkají čtvrtiny těla. Jednotku „procento tělesného postižení“ používají pojišťovny při stanovení rozsahu trvalých následků. Odvíjí se od toho, do jaké míry trvalé následky komplikují lidský život. Například ztráta celé horní končetiny odpovídá buď 60 % tělesného postižení (pokud jde o dominantní ruku), nebo 50 % tělesného postižení (u nedominantní ruky). Kompletní výpis toho, kolik procent tělesného postižení představují jednotlivé diagnózy, je obsažen v oceňovací tabulce.
Pojišťovna tedy na základě posudku lékaře stanoví podle tabulek procento tělesného postižení a na jeho základě vyplácí (případně nevyplácí) pojistné plnění.