= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Proč neřeknete přesně, kolik mi vrátíte?

Protože to nevíme dopředu. Pojištění je nástroj na krytí nahodilých událostí, a ty se mohou každý rok měnit. Nevíme, kolik peněz na náhradu škod odejde a kolik zůstane k rozdělení.
Garantujeme však, že z nespotřebovaného pojistného rozdělíme 3/4.