= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Proč nemáte smlouvy na dobu určitou?

U našich produktů nedává pojištění na dobu určitou smysl. Pro člena klubu
je bezpečnější, když bude mít pojištění na dobu neurčitou, a zruší si ho v okamžiku, kdy ho nepotřebuje. Pojištění může ukončit kdykoli. Nespotřebované pojistné samozřejmě vracíme.