= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Podmínky akce „300 – sleva na pojistku“ PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s., dále jen „Klubovka“

1. Akce „300 – sleva na pojistku“ (dále jen „akce“) je prodloužena na období od 1.12.2018 do 15.12.2018 nebo do dosažení hranice 10 000 členů klubové základny.

2. Klubovka si vyhrazuje akci kdykoliv bez udání důvodů ukončit i před plánovaným termínem ukončení.

3. Každý člen Klubovky, který v období, kdy je akce vyhlášena, úspěšně získá (to znamená, že odešle pozvánku z Klubového portálu a pozvánka bude akceptována) nového člena Klubovky, obdrží od Klubovky na korunové konto příspěvek na úhradu pojistného ve výši 300,- Kč.

4. Každý nový člen, který je pozván jiným členem Klubovky a stane se členem v období, kdy je akce vyhlášena, obdrží od Klubovky na korunové konto příspěvek na úhradu pojistného 300,- Kč. Nový člen musí splňovat podmínky Klubové smlouvy.

5. Příspěvek je určen výlučně na úhradu vlastního pojistného. Příspěvky jsou určeny k částečné úhradě/slevě pojistného z titulu pojistných smluv u PKP. Jakékoli přeposílání peněz získaných v rámci této akce mezi jednotlivými členy Klubovka považuje za porušení podmínek akce.

6. Příspěvky se na klubové konto budou připisovat v dávkách. Připsání může trvat několik dní od splnění podmínek akce.

7. Klubovka si vyhrazuje právo zrušit členství (a tím pádem nepřiznat příspěvek nebo jej následně odebrat) komukoliv, kdo poruší podmínky této akce, nesplňuje podmínky Klubové smlouvy, či se jakkoliv snaží zneužít tuto akci či Klubovku k získání nepřiměřeného osobního prospěchu.

8. Klubovka je oprávněna jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. Zákazník musí být o takovéto změně informován prostřednictvím webových stránek prvniklubova.cz s předstihem alespoň 1 pracovní den před účinností nového znění nových Obchodních podmínek akce.

9. Akce se netýká zaměstnanců Klubovky a poradců společnosti Partners Financial Services, a.s.

 


Výklad pojmů

Akce „300 – sleva na pojistku“ je akcí PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s. u příležitosti třetích narozenin firmy.
Člen – Klient, který je členem Klubu pojišťovny.
Korunové konto – Každému členovi jsou u nás založena dvě konta – bodové a korunové. Na bodové konto jsou průběžně připisovány nebo odepisovány body v závislosti na využívání našich služeb. Po skončení kalendářního roku se body vedené na bodovém kontě přepočtou na částku v korunách (Kč), která je připsána na korunové konto.
Pozvánka – je email z klubového portálu člena zasílaný vybranému známému či příteli, kterého se stávající člen rozhodne pozvat do členského Klubu PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s. Obsahuje základní informace o pozvaném (jméno, příjmení, email).
Klubový portál – je přístup do služeb elektronického pojišťovnictví PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s. Elektronické pojišťovnictví se může využívat pro uzavírání smluv nebo jako depozitář informací o pojistných smlouvách, pojistných událostech k pojistným smlouvám, případně dalších informací. Právní úkony provedené v elektronickém pojišťovnictví se považují za učiněné v písemné formě.
Příspěvek – jedná se o jednorázová příspěvek na zlevnění pojistného. Viz pravidla akce.
Klubová smlouva – je smluvní ujednání se všeobecnými podmínkami. Definuje mj. podmínky používání elektronického pojišťovnictví a základní pravidla komunikace mezi Pojišťovnou a jejími Klienty. V různých dokumentech se lze setkat také s označením Smlouva o elektronickém pojišťovnictví (SEP).

Zpět na stránku akce