= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Nabízíte také pojištění pro podnikatele a firmy?

Podnikatelská rizika nepojišťujeme. Ale pojistíme vám budovu v majetku firmy, pokud má obdobný způsob užívání jako budovy k bydlení. Dále pojistíme auta, pokud nejsou využívána rizikovým způsobem (taxi, časté střídání řidičů, půjčovna apod.).