= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Kolik očekáváme, že bude kurz bodu?

Kurz bodu je ovlivněný výší škod v daném roce, tzv. škodním průběhem. Neboli tím, kolik procent z vybraného pojistného škody ukousnou. Z části se na škodním průběhu podepisují náhody a neovlivnitelné události. Ovšem překvapivě vysoký vliv má zodpovědný přístup pojištěných k životu a k majetku.
Pohyb kurzu bodu tedy očekáváme mezi 7–14 Kč/bod podle škodního průběhu daného roku.
Mírný optimismus vyplývá z toho, že u PRVNÍ KLUBOVÉ se projevuje několik faktorů snížení rizika. První faktor je segmentový (poskytujeme občanské pojištění a nikoli podnikatelské). Druhým faktorem je zaměření na rodiny s dětmi. A třetí – nejpodstatnější – je faktor „klubový“, tedy vliv doporučení a odpovědnost členů za výši zisku v komunitě přátel. 
Další informace vám poskytne "Bodová kalkulačka".