= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Je pojišťovna rovněž někde pojištěna?

Ano, k tomu slouží tzv. zajišťovny (zajišťovna je pojišťovna pojišťovny). PRVNÍ KLUBOVÁ je zajištěna u několika předních světových zajišťoven se sídlem v Německu a Švýcarsku. Vedoucím zajistitelem je společnost Hannover Re, která je třetí největší světová zajišťovna s ratingem AA-. Více informací www.hannover-re.com