= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Jaké jsou cíle PRVNÍ KLUBOVÉ?

Cílem je provozovat pojišťovnu, která nabízí svým členům model, při kterém se mohou výrazně podílet na profitu pojišťovny. A zároveň poskytovat takové služby, jaké bychom očekávali v klubu svých přátel. Méně formální, s nepředstíraným zájmem a snahou pomáhat svým členům.
Pokud jde o velikost pojišťovny, chceme vyrůst jen tak, abychom dosáhli dlouhodobé ekonomické stability. Vzhledem ke všem našim zásadám počítáme s tím, že PRVNÍ KLUBOVÁ bude malou pojišťovnou.