= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Jak mohu ukončit pojistnou smlouvu?

Jsme pojišťovna pro přátele, takže smlouvu u nás můžete na základě vzájemné dohody kdykoli ukončit. Respektujeme vaše rozhodnutí a na rozdíl od ostatních pojišťoven vám nebudeme ukončení pojistek komplikovat.