= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Jak a kdy vznikla myšlenka založit pojišťovnu „na zelené louce“, bez zahraniční účasti?

Myšlenka vznikla přibližně v roce 2012. Jeden ze zakladatelů zkoumal výsledky pojišťoven a snažil se najít místa, kam se ztrácejí peníze vybrané od klientů na krytí škod. Zjistil, že většina z nich nikdy na škody nedoputuje. To byl zásadní impuls, který dal věci do pohybu.