= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Doba léčení

Nenechte se zmást, dobou léčení se nemyslí čas, po který se reálně zotavujete z úrazu (třeba doba, kdy máte sádru). Jde o veličinu, kterou pojišťovny používají pro stanovení výše pojistného plnění za denní odškodné. Každá pojišťovna má své oceňovací tabulky, ve kterých je uvedena doba léčení pro jednotlivé diagnózy. Přestože oceňovací tabulky vycházejí ze zkušeností lékařů, může se doba léčení konkrétní diagnózy u jednotlivých pojišťoven lišit.
V praxi to tedy funguje tak, že vám lékař stanoví diagnózu a my v našich oceňovacích tabulkách zjistíme dobu léčení. Podle ní pak vyplácíme pojistné plnění.