= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Co znamená termín peer-to-peer?

Peer-to-peer (doslova rovný s rovným) je koncept, který si v současné ekonomice a společnosti našel mnoho podob (peer-to-peer banking, peer-to-peer renting, peer-to-peer carsharing). Vychází z principu sdílení a navazování přímých obchodních vztahů. Moderní technologie umožňují tyto staré tržní způsoby a chování lidí znovu objevit, a to v měřítku, které nebylo nikdy před tím možné.
PRVNÍ KLUBOVÁ využívá tento princip při budování komunity a sdílení zisků.
Více informací: Wikipedie