= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Co když nebude mít pojišťovna dostatek peněz na výplatu škod?

Taková pojišťovna nemůže ani vzniknout. Nedostane licenci od České národní banky. Pojišťovny nespotřebovávají celé pojistné a ukládají stranou dostatečně vysokou část na to, aby byly schopny vyplácet všechny nastalé výplaty škod. Zároveň pojišťovny udržují takovou výši kapitálu, aby mohly dostát svým závazkům i v případě přírodních katastrof či velmi nepříznivé situace na finančních trzích. A neustále jsou pod kontrolou České národní banky.