= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Kdy dorazí technik nebo likvidátor?

Po nahlášení pojistné události vám zavolá náš technik a domluví se s vámi na termínu prohlídky, případně prohlídku provede náš smluvní servis.