= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Jak mám poslat potřebné dokumenty a kam?

Pro rychlejší vyřízení vám doporučujeme dokumenty naskenovat nebo vyfotit a poslat nám je na prvniklubova@axa-assistance.cz nebo klientský portál. Můžete využít i doručení dokumentů poštou, v tomto případě vše prosím zašlete na adresu AXA ASSISTANCE CZ s.r.o., Hvězdova 1689/2a, 140 62 PRAHA 4.