= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Jak Jakub ušetřil v roce 2017?

Jakub má v Klubovce pojištěná auta a majetek. Z pozvaných přátel si zatím pojištění sjednali jen někteří, a tak se na jeho úspoře zatím podílejí hlavně jeho vlastní pojistky. V roce 2017, kdy hodnota bodu vyšla 10,05 Kč, vypadala jeho bilance takto: