= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Kapitálová přiměřenost pojišťoven na českém trhu

Poměr skutečného kapitálu ku kapitálu požadovanému regulací (Solvency 2).  100% znamená, že pojišťovna má kapitál na hranici, jakou požaduje regulace.