= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - Srážka na sjezdovce! Jak ji správně řešit?

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

Srážka na sjezdovce! Jak ji správně řešit?

Stejně jako jakákoli nehoda je i kolize na svahu nepříjemná. Podívejte se, jak minimalizovat její následky

Základní pravidlo zní: bez ohledu na to, jak vážná srážka byla, o ní pořiďte zápis a nechte si kontakt na druhého účastníka. Nikdy totiž dopředu nemůžete předvídat, zda v důsledku nehody nenastanou pozdější zdravotní komplikace.

Jaký je tedy doporučený postup?

Nehoda, která se stala vám

 • Pokud jste zranění, volejte nejprve lékařskou pomoc.
 • Nezapomeňte si opatřit kontaktní údaje viníka nehody, případně dalších lidí, kteří byli její součástí. Vedle jména, telefonu a bydliště se hodí znát také čísla jejich pojistných smluv (mají-li pojištění).
 • Nechte sepsat svědecké výpovědi i výpovědi všech, kdo měli na nehodě nějaký podíl – to může být i člověk, kterému jste se snažili vyhnout.
 • Nezapomeňte, že všechny svědecké výpovědi musejí být podepsané.
 • Připojte i váš popis situace. Pokuste se o co nejpodrobnější popis, ideálně se zákresem situace nebo fotodokumentací (třeba stop ve sněhu, pokud zůstanou).
 • Nepodepisujte dokumenty psané v jazyce, který dobře neovládáte. V případě pochybností popište vaši obavu z neporozumění česky poblíž podpisu. Stejně tak můžete sepsat česky i váš protokol o průběhu události.
 • Nezapomeňte ohlásit nehodu policii (je zapotřebí vyžádat si policejní protokol, popřípadě protokol o zásahu horské služby).
 • Pokud vás záchranáři kvůli zranění odvezou k ošetření, požádejte známé nebo rodinu, aby nutné kroky udělali za vás (tj. zajistili svědky, zavolali policii, předali účastníkům vaše kontaktní údaje, případně se spojili s asistenční službou).

Nehoda, kterou jste způsobili druhému

Tady je postup obdobný, ale pro jistotu zopakujeme:

 • Pokud je druhý člověk zraněný, zavolejte lékařskou pomoc. Další kroky pak řešte se záchranáři nebo policií.
 • Ohlídejte, aby byla nehoda správně zdokumentovaná – včetně výpovědí svědků s jejich podpisy, plánku, fotografií.
 • I tady se držte zásady „podepisovat jen to, čemu stoprocentně rozumíte“. V případě pochybností popište vaši obavu z neporozumění česky poblíž podpisu. Váš protokol o průběhu události můžete sepsat česky.
 • Je vždy lepší o nehodě uvědomit policii. Tím spíš, máte-li pochybnosti o tom, kdo je viník. Vyžádejte si policejní protokol, popř. protokol o zásahu horské záchranné služby.
 • Připojte i váš popis situace. Pokuste se o co nejpodrobnější popis, ideálně se zákresem situace nebo fotodokumentací (třeba stop ve sněhu, pokud zůstanou).
 • Pokud si nevíte rady, využijte asistenční službu. Tu ostatně kontaktujte i v případě, že vše probíhá v pořádku, a domluvte s ní další postup.
 • O vašem pojištění informujte účastníky nehody a policii, předejte jim kontakt na vaši asistenční službu.

Když někoho na sjezdovce zraníte, může to být považováno za trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti. Policie tak proti vám může zahájit trestní stíhání. Proto se vyplatí mít v rámci cestovního pojištění sjednané pojištění právní ochrany. Pokud je máte, neřešte situaci sami, ale požádejte asistenční službu, aby vám zajistila právní pomoc.

 

Pojištění na cesty od Klubovky

Srážce na sjezdovce zabránit neumíme, díky vysokým limitům našeho pojištění se ale nemusíte bát jejích finančních následků.

cestovní pojištění

PRVNÍ KLUBOVÁ |