= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - Povinné ručení – srovnání ČR a zahraničí

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

Povinné ručení – srovnání ČR a zahraničí

Kdy je třeba je sjednat, co v sobě zahrnuje a jak je to při cestách mimo české území?

Vlastnit a provozovat automobil není nejlevnější záležitostí. Kromě pohonných hmot, nákladů na údržbu a opravy jsou všichni motoristé za zákona povinni platit i povinné ručení, které je zákonem ustanoveno ve většině států světa.

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, musí mít každý, kdo chce provozovat vozidlo na tuzemských komunikacích a jeho krytí je platné na škody na majetku nebo zdraví způsobené třetím osobám. Každá země má své specifické podmínky týkající se povinného ručení, s tím se pojí i jeho platnost v zahraničí, pojistné limity i jeho cena. Výše částky, kterou vlastníci vozidla za pojištění platí, se zpravidla určuje na základě druhu vozidla, objemu motoru a řidičské historie vlastníka. Pojišťovny berou v potaz také obecné skutečnosti, jakými je například nehodovost v zemi.

České povinné ručení

Povinné ručení v ČR je nutné sjednat a platit i v případě, že máte vozidlo dlouhodobě zaparkované v garáži a nepoužíváte ho. Povinné ručení sjednané v České republice platí i za hranicemi našeho státu, ve většině evropských států. Jejich seznam je vždy uveden na zelené kartě. Podobná pravidla platí i pro pojištění uzavřená v jiných evropských státech. Mohou se ovšem lišit tím, do kterých zemí či za jakých podmínek jsou platná. Povinné ručení v ČR se sjednává buď na dobu neurčitou, nebo je délka pojistného období uvedena v podmínkách dané pojišťovny. Jeho výše je stanovena na základě specifikací vozidla, řidičské historie majitele auta a výše pojistného plnění sjednaného ve smlouvě.

Povinné ručení v ČR patří mezi jedno z nejkomplexnějších. Nejenže ho pořídíte s nulovou spoluúčastí, ale rozsah pojištění v sobě zahrnuje i náhradu nákladů léčení poškozené osoby a další rizika.

Jak je to s povinným ručením za hranicemi ČR

Pokud se podíváme na srovnání povinných ručení evropských zemí, najdeme pouze malé rozdíly, které ale motoristy ovlivňují hlavně v případě, že se rozhodnou se svým vozidlem trvale přestěhovat do jiné země. V takové situaci je například ve Švédsku nutné uzavřít švédské povinné ručení, ve Francii je to původní platné ještě 8 měsíců, ve Finsku 30 dní a ve Spojeném království je nutné po registraci vozidla na anglické úřady uzavřít pojištění s autorizovaným poskytovatelem. Způsob, jak je ale výše samotného pojistného vypočítávána se různí, stejně tak jako se liší rozsah krytí pojištěním.

V některých státech, jako je například USA nebo Austrálie, se můžete setkat s pojištěním, které kryje pouze újmy na zdraví třetích osob a škody na majetku je nutné pojistit zvlášť.

Jak je to v Klubovce?

Naše povinné ručení pořídíte s limity 50 nebo 100 milionů. K pojištění nabízíme i možnost sjednání asistenční služby, která v případě nehody nebo poruchy zajistí vždy opravu nebo odtah vozidla. Všem opatrným řidičům, kteří nezpůsobí nehodu, navíc část pojistného vracíme.

PRVNÍ KLUBOVÁ |