= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - Pojištění pomáhá: Pomáháme spolu

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

Pojištění pomáhá: Pomáháme spolu

Vracíme pojištění jeho sociální rozměr. Pomáhá teď nejen našim členům.

Princip peer-to-peer stojí na základech pomoci lidí lidem. Rozhodli jsme se tuto myšlenku ještě rozšířit a zapojit naše členy nejen do pomoci sobě navzájem, ale také do podpory neziskových organizací. Zjistěte, jak funguje náš projekt Pomáháme spolu!

Projekt Pomáháme spolu

Pomáháme spolu si klade za cíl spojit síly s neziskovými organizacemi, jež mají podobné poslání jako my. Čili snaží se pomáhat lidem v kritických životních situacích. Chceme podpořit jejich snažení, rozvoj a podílet se na financování jejich aktivit. Organizacím zasíláme peněžní pomoc z vlastních zdrojů, přispět vybrané neziskové organizaci či projektu může však každý člen PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny. Stejně tak existuje možnost podpořit několik partnerských neziskovek najednou.

Samy neziskové organizace mohou díky projektu Pomáháme spolu zvát do klubu další členy, čímž získávají samy nárok na odměny jak v podobě jednorázových plateb, tak ve formě 8 až 12% podílu z pojistek, na kterých nebude v uplynulém roce vyplacena částka.

Pomoc, která nic nestojí

Z cenového hlediska je pojištění u PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny srovnatelné s obdobnými produkty na trhu. Jediný rozdíl spočívá v návratnosti části pojistného na konci roku těm členům, kteří neměli v daném roce žádnou škodu. A právě tuto odměnu mohou členové klubu buď přijmout, nebo ji věnovat na dobročinné účely některé z neziskových organizací či projektů, s nimiž PKP spolupracuje.

Poskytnutí finanční pomoci spřáteleným organizacím je pro členy opět velmi jednoduchou a rychlou záležitostí, již lze provést během chvilky online. Stačí, když na webu najedou na kolonku „Pomáháme“ a pomocí několika kliků myší nastaví, zda si přejí odeslat peněžní dar jednorázově, nebo opakovaně a vyberou si organizaci.

V současné době mezi partnerské neziskovky patří Konto BARIÉRY, projekt Nadace Charty 77 angažující se v pomoci lidí s handicapem a zkvalitňování jejich života. Další podporovanou neziskovou organizací je Slezská diakonie poskytující služby v sociální oblasti lidem s postižením, seniorům, lidem bez domova a těm, kteří se potýkají s těžkou životní situací. Mezi spřátelené neziskovky se řadí i zapsaný spolek ROSA, centrum pro ženy, které se staly oběťmi domácího násilí a také Diakonie církve bratrské, jejíž aktivity se týkají potřebných od dětí až po seniory.

PRVNÍ KLUBOVÁ |