= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - Pojištění pomáhá! Co si neziskovky pořídily díky podpoře Klubovky?

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

Pojištění pomáhá! Co si neziskovky pořídily díky podpoře Klubovky?

Princip peer-to-peer pojištění přináší i jedinečný model podpory neziskových organizací. Co za půl roku fungování přinesl?

V Klubovce vracíme pojištění sociální rozměr. Nejen tím, že se díky peer-to-peer principu řada našich členů navzájem zná, ale od roku 2017 také prostřednictvím projektu Pomáháme spolu. Díky němu jsme našim partnerským neziskovkám pomohli získat prostředky třeba na nové telefony pro krizové poradenství nebo vyvýšené záhony pro vozíčkáře.

Slezská diakonie díky prostředkům od Klubovky pořídila vyvýšené záhony.

Myšlenka projektu Pomáháme spolu je jednoduchá: z peněz, které vracíme jako odměnu za rok beze škod, mohou naši členové finančně podporovat vybrané neziskovky a nadace. Peer-to-peer princip tak umožňuje adresnou, a hlavně trvalou pomoc, která je v neziskovém sektoru velmi potřebná.

Už za prvních několik měsíců nese projekt své ovoce. Co si mohly organizace zapojené do projektu díky příspěvkům od členů Klubovky pořídit?

Telefon i záhony

Zahradničení bereme většinou jako oddychového a v zásadě nenáročného koníčka. Většina z nás si ale neuvědomí, že lidé na vozíku si radost z vlastnoručně vypěstovaných bylinek či jahod mohou dopřát jen stěží. Na to, aby práce na zahradě byly bez bariér, musí být záhonky dostatečně vysoko.

A právě na pořízení těchto vyvýšených záhonů využila prostředky od Klubovky Slezská diakonie. „Vážíme si toho, že díky podpoře pojišťovny můžeme rozšířit nabídku aktivit pro naše klienty ve středisku EFFATHA Nový Jičín,“ říká ředitelka Slezské diakonie Zuzana Filipková. „Navíc produkty ze zahradnictví můžeme nadále využít pro další zpracování, například ovoce na džemy, bylinky na masti a sirupy, zeleninu pro spotřebu nebo na šťávy. Klienti mají pocit vlastní užitečnosti a seberealizace a tato činnost jim může pomoct k uplatnění i na otevřeném trhu práce.“

Ve středisku ROSA, které se specializuje na poradenství a pomoc ohroženým ženám, pomohly příspěvky z Klubovky zlepšit zázemí telefonické poradny. Do ní organizace pořídila nový telefon pracovnicím zaměřeným na poradenství pro krizovou komunikaci a pro oběti domácího násilí.

„Jde o zřetelnou pomoc. Ročně vyřídíme přes tři tisíce telefonických konzultací, i díky Klubovce tak pomáháme každoročně stovkám žen. Loni jich bylo bez mála třináct set,“ uvádí ředitelka Marie Vavroňová.

Nábytek i pomoc konkrétnímu člověku

Peníze z Klubovky pomáhají také v Chráněném bydlení na Xaverově, které provozuje Diakonie Církve bratrské. Tady se je rozhodli využít v projektu postupné obnovy nábytku v pokojích i ve společných prostorách. Svým darem tak naši členové přispívají třeba na nové stoly nebo skříně v pokojích.

Trochu jiný způsob uplatnění získaných prostředků zvolilo Konto Bariéry. To se je rozhodlo věnovat na pomoc konkrétnímu člověku. Pan Ladislav (54), který trpí vrozenou hluchoslepotou, si díky tomu bude moci pořídit nová digitální naslouchadla a díky nim tak lépe komunikovat se svou rodinou i v zaměstnání.

První finance mohl využít i Hospic sv. Jiří v Chebu. Tady za podporu z projektu Pomáháme spolu nakoupili nezbytné zdravotnické pomůcky, které pomáhají hospici zvyšovat kvalitu jeho péče a služeb.

Na rozvoji projektu Pomáháme spolu v Klubovce neustále pracujeme. Nedávno jsme se na spolupráci domluvili s další neziskovou, centrem Elim Opava, které pomáhá opuštěným dětem, dětem z dysfunkčních rodin či pěstounským rodinám. Moc nás těší zájem, který o spolupráci projevili.

Důvodem je i to, že podpořit neziskovky přes Pomáháme spolu je snadné a „nic to nestojí“ – pomoc totiž tvoří peníze, které zvládneme ušetřit díky efektivitě našeho provozu. Více informací na našem webu.

PRVNÍ KLUBOVÁ |