= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - Peer-to-peer pojišťoven přibývá, myšlení na trhu se (zvolna) mění

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

Peer-to-peer pojišťoven přibývá, myšlení na trhu se (zvolna) mění

Blýská se v pojišťovnictví díky trendu peer-to-peer konečně na lepší časy?

V posledních dvou letech vznikají ve světě desítky nových pojišťoven založených na peer-to-peer principech. Jejich odlišné fungování naplno odhaluje nešvary korporátního pojištění a vyvolává debatu o budoucnosti celého odvětví.

Když v roce 2015 startovala v pilotním provozu naše PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna, existovaly na světě jen tři další pojišťovací společnosti založené na podobném principu. Od té doby se ale s peer-to-peer pojišťovnami roztrhl pytel a minulý rok jich odstartovalo hned několik desítek.

Svou roli v tom určitě hraje i to, že pojišťovnický trh nutně potřebuje restart. Svým chováním si korporátní pojišťovny vybudovaly nelichotivou pověst hrabivých institucí, od kterých je nejlepší se držet co nejdál. A nástup peer-to-peer pojišťoven znovu ukázal všechny jejich nešvary v plném světle.

Normálně slušná pojišťovna?

Přitom změna, kterou peer-to-peer pojišťovny na trh přinášejí, může lidem snadno uniknout. Největší rozdíl je totiž v tom, jakým způsobem pojišťovny nakládají s penězi. Zatímco korporátní pojišťovna si vybrané pojistné přivlastní a hospodaří s ním podle svého uvážení, peer-to-peer pojišťovna je spíše platformou, která prostředky spravuje a zajišťuje za smluvený poplatek likvidaci škod.

To mimo jiné znamená, že je se svými klienty „na jedné lodi“, a odbourává tak vnitřní rozpor korporátních pojišťoven. Ty totiž primárně usilují o zisk a jednou z cest, jak jej maximalizovat, je škrtit vyplácení pojistného plnění (tedy přesně to, co by pojišťovna měla dělat).

K tomu se přidávají další rysy peer-to-peer pojišťoven: transparentní nakládání se svěřenými penězi, nízké provozní náklady a (dnes bohužel nesamozřejmá) slušnost ve vztahu ke klientům.

Témata pro změnu

Jakkoli možná tyto změny nevypadají jako dostatečně radikální pro proměnu trhu, něco se přeci jen začíná dít. Praktiky korporátních pojišťoven se minimálně staly předmětem diskusí. „Normálnost“ peer-to-peer pojišťoven ukazuje klientům to, nad čím je dřív ani nenapadlo přemýšlet. A to, že chování korporátních pojišťoven je vlastně „nenormální“.

Rozdíl může být i v naprostých drobnostech – přístupu k řešení škod, možnosti kdykoli ukončit pojistnou smlouvu, automatickém snižování pojistného, elegantním online rozhraní atd.

Trh na tyto novinky začíná pomalu, ale jistě reagovat. U nás například Česká asociace pojišťoven označila kultivaci pojistného trhu a odstranění konfliktu zájmů korporátních pojišťoven ve vztahu k jejich klientům za hlavní témata k řešení na příští roky.

Hodnoty, které peer-to-peer pojišťovny zdůrazňují – jako jsou například vzájemnost, solidarita, slušnost, férovost – se v oboru začínají skloňovat čím dál častěji. Lidé (klienti) mohou na této změně jedině vydělat.

Marek Orawski |