= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - Máte domácnost dobře zabezpečenou proti požáru?

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

Máte domácnost dobře zabezpečenou proti požáru?

Projděte si stručný test pro základní požární kontrolu.

                                                                                                                                                                                                   
Kouříme a nedopalky od cigaret vhazujeme do hořlavé nádoby (plastový odpadkový koš)* ANO NE
Pravidelně (např. 1× za 5 let) kontrolujeme nebo necháme odborně revidovat stav rozvodů elektřiny ANO NE
K dosažitelnosti elektřiny nebo napájení několika přístrojů současně používáme několik prodlužovacích kabelů vzájemně propojených ANO NE
Některé elektrické kabely, které máme volně položené na podlaze, jsou přiskřípnuté kusem nábytku nebo ledabyle zamotány za nábytkem ANO NE
Když zapalujeme svíčku v místnosti, máme ji stále pod dozorem (například, když z místnosti odejdeme, vždy svíčku zhasneme) ANO NE
Když koupíme něco nového, důsledně čteme návody od výrobce, zejména pasáže týkající se bezpečnosti ANO NE
Pravidelně čistíme komín, tak jak nám to nařizují předpisy* ANO NE
Máme doma hasicí přístroj, který je nový nebo pravidelně revidovaný ANO NE
Domácnost máme vybavenou zařízením autonomní detekce a signalizace (např. autonomním kouřovým hlásičem) ANO NE
Přesně víme, jak je náš důmpřipraven na požár a jak se v něm máme v případě požáru chovat (například víme, kde máme hydranty, přístroje, požární dveře, únikové východy atp.) ANO NE
                                                                                                                                                             

*) pokud doma nemáte nebo se vás to netýká, neodpovídejte

Vyhodnocení

Spočítejte, kolik z vašich odpovědí je vyznačeno tučně. Podle jejich počtu spadáte do některé z následujících kategorií:

  • 0–3 bodů: Zdá se, že byste se měli nad sebou vážně zamyslet a začít se požární ochraně doma více věnovat.
  • 4–7 bodů: Zdá se, že jste na pár důležitých věcí ještě zapomněli a je co napravit.
  • 8–10 bodů: Zdá se, že vám není z hlediska prevence požáru co vyčíst. Pochvala!

 

PRVNÍ KLUBOVÁ |