= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - LYŽAŘSKÉ DESATERO: Jak se chovat na sjezdovce

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

LYŽAŘSKÉ DESATERO: Jak se chovat na sjezdovce

Pro posuzování toho, kdo zavinil nehodu na sjezdovce, se mimo jiné přihlíží k mezinárodním pravidlům FIS. Znáte je?

Pravidla pohybu na sjezdovkách, která v roce 2002 přijala Mezinárodní lyžařská federace (FIS), nejsou ve většině zemí právně závazná. Je ale dobré je znát. Třeba proto, že při nehodách – a stanovování viníka pro potřeby pojišťoven – se kontroluje i to, zda jste je dodržovali.

Jde o celkem jednoduché desatero, které staví na základních pravidlech slušného chování.

1. Ohleduplnost

Chovejte se tak, abyste neohrozili nebo nepoškodili ostatní. Nezapomeňte, že jste odpovědní i za svoje vybavení.

2. Ovládání rychlosti a způsobu jízdy

Mějte pod kontrolou svůj způsob a rychlost jízdy tak, abyste byli schopni včas zastavit, nebo se vyhnout ve vzdálenosti, na kterou vidíte. Rychlost přizpůsobte svým schopnostem, terénu, sněhovým a povětrnostním podmínkám a hustotě provozu.

3. Volba jízdní dráhy

Pokud předjíždíte někoho zezadu, volte takovou dráhu, abyste neohrozili lidi před sebou. Lyžař nebo snowboardista vpředu má přednost. Ten, kdo přijíždí zezadu, musí ostatním ponechat dostatečný prostor k volnému a ničím neomezenému pohybu.

4. Předjíždění

Předjíždět můžete všemi směry tak, abyste předjížděnému ponechali dostatek prostoru k volnému a neomezenému pohybu. To platí i pro předjíždění (míjení) stojících lyžařů nebo snowboardistů

5. Vjíždění na sjezdovku, rozjíždění se a jízda vzhůru

Pokud vjíždíte na sjezdovku nebo máte v úmyslu zastavit, zatočit apod., přesvědčte se, že neohrozíte sebe ani ostatní. Carvingové lyže a snowboardy umožňují i jízdu směrem nahoru po sjezdovce, čímž se můžete ocitnout v protisměru vůči obvyklému provozu. Proto se včas ubezpečte, že takový manévr můžete vykonat, aniž byste ohrozili sebe či ostatní.

6. Zastavení a stání na sjezdovce

Na sjezdovce není přípustné zastavovat a stát. Pokud upadnete, měli byste místo co nejrychleji opustit. Na úzkých a nepřehledných místech sjezdovky se zdržujte jen v případě největší nouze.

7. Pěší chůze po sjezdové trati

Chodit po sjezdovce není dovoleno (pěší stopy poškozují tratě, což může být nebezpečné pro ty, kdo po ní jezdí). Lyžař a snowboardista, stoupající nebo sestupující pěšky, musí používat okraj sjezdové tratě.

8. Respektování značek

Jako lyžař nebo snowboardista jste povinni dbát značení a signalizace, které jsou umístěny na sjezdových tratích, a řídit se jejich pokyny. A samozřejmě platí, že musíte dodržovat označení sjezdovky jako uzavřené nebo zakázané, nebo značky oznamující nebezpečí.

9. Poskytnutí pomoci

Každý lyžař nebo snowboardista je povinen poskytnout pomoc při nehodě. Každý by měl okamžitě poskytnout první pomoc, informovat příslušné orgány a označit místo nehody tak, aby byli varováni ostatní lyžaři a snowboardisté.

10. Poskytnutí údajů o totožnosti

Každý lyžař nebo snowboardista, svědek nebo účastník nehody, bez ohledu na to, zda nehodu zavinil, či ne, je povinen sdělit své jméno a adresu, případně i další údaje o své totožnosti.

A jedno důležité pravidlo na závěr

Nezapomeňte si nechat seřídit lyže v autorizovaném servisu a pečlivě si schovejte potvrzující doklad. V případě nehody po vás mohou pojišťovny potvrzení skiservisu vyžadovat.

   

Jistota s cestovním pojištěním Klubovky

S naším cestovním pojištěním se na svahu nemusíte bát. Díky nadstandardním limitům si můžete být jistí, že se o vás v případě maléru postaráme.

cestovní pojištění

PRVNÍ KLUBOVÁ |