= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - K čemu vám bude pojištění na blbost?

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

K čemu vám bude pojištění na blbost?

Pojištění za pár stokorun vás chrání před řadou situací, v nichž mohou vzniknout i milionové škody

Znáte ten pocit, kdy se ráno vzbudíte a hned máte tušení, že budete mít den blbec? Na oblečení hned po tom, co opustíte domov, objevíte flek velikosti Afriky, ujede vám autobus nebo vám nestartuje auto, všude chodíte pozdě a všechno vám padá z ruky.

Proti takovému běžnému nepovedenému dni žádná pojistka neexistuje, ale kdykoli se stane něco horšího, můžete si být jisti, že pojistka na blbost vám ubere alespoň část starostí. Každý člověk si může pojistit odpovědnost v občanském životě, odpovědnost zaměstnance vůči zaměstnavateli a odpovědnost vlastníka budovy.

Odpovědnost zaměstnance

Po vyčerpávajícím ránu si v práci uděláte kávu, kterou si obřadně přinesete k pracovnímu stolu. Ale jelikož vám den blbec nepřeje, tak aniž byste ji ochutnali, převrhnete si ji na služební počítač. Náhlá škoda až několik desítek tisíc je na světě. Zaměstnavatel po vás v tomto případě může požadovat až 4,5 násobek vaší měsíční mzdy. V horším případě vás čeká po několik měsíců menší výplata, v tom lepším necháte své pojištění na blbost, aby to vyřešilo za vás. Kromě škod na firemním majetku vás pojištění chrání i v případě, že zaměstnavateli způsobíte škodu finanční nebo škodu na zdraví. Pozor si musí dávat ti, kteří pracují na živnostenské oprávnění, pojištění odpovědnosti zaměstnance se na ně totiž nevztahuje.

Občanská odpovědnost

Občanská pojistka za vás ručí, pokud vytopíte sousedy pod vámi, vaše děti při hraní vysklí sousedovo okno nebo někomu přivodíte zranění při sportu. Jednoduše vás toto praktické pojištění chrání v případě, že způsobíte škodu na majetku nebo zdraví třetí osoby či jí vaši vinou vznikne jiná finanční škoda. Oceníte ji i tehdy, když škodu způsobí vaše domácí zvíře. Například váš pes porazí sousedku, která si při pádu zlomí ruku.

Vždy mějte na paměti, že každé sjednané pojištění má danou svou územní platnost. Pokud tedy uzavřete pojištění odpovědnosti s územní platností v České republice, nebude vám platit nikde za hranicemi. Chystáte-li se například na zimní dovolenou do Alp a nešťastnou náhodou srazíte jiného lyžaře, který utrpí zranění, vaše domácí pojistka vzniklé škody na zdraví neuhradí. Pro účely cestování si můžete odpovědnost za škodu připojistit v rámci cestovního pojištění.

Odpovědnost majitele budovy

Pojištění odpovědnosti vlastníka budovy a pozemku se hodí nejen v zimě, kdy po chodnících náležících k vašemu domu mohou klouzat lidé nebo ze střech padat sníh na parkující auta. Bere v potaz i případy, kdy se z budovy, kterou vlastníte, rozšíří požár na domy okolní nebo padající větve stromu stojícího na vašem pozemku poškodí cizí majetek. Pojištění odpovědnosti majitele budovy se zpravidla nevztahuje pouze na něj, ale i na osoby, které jsou pověřené údržbou a čištěním nemovitosti.

Jak je to v Klubovce?

Věříme, že je lepší být připraven než později litovat. Proto našim členům nabízíme pojistné limity 10 milionů korun pro újmu na zdraví a 5 milionů korun pro újmu na majetku u pojištění občanské odpovědnosti i pojištění odpovědnosti majitele budovy. V rámci pojištění odpovědnosti zaměstnance nabízíme možnost pojistit se do 4,5 násobku měsíční mzdy a to s limitem až 400 000 korun.

Podívejte se na podrobnosti

cestovní pojištění

PRVNÍ KLUBOVÁ |