= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Klubový kurýr - Co dělat při dopravní nehodě – základní kroky

MAGAZÍN PRVNÍ KLUBOVÉ, POJIŠŤOVNY PRO PŘÁTELE A JEJICH PŘÁTELE.

Co dělat při dopravní nehodě – základní kroky

Šest jednoduchých zásad, které vám v případě havárky ušetří stres, čas i peníze

V roce 2017 šetřila Policie České republiky 103 821 dopravních nehod. A to se jednalo pouze o nehody, ke kterým je nutné policii přivolat. Ačkoli rádi věříme, že právě nám se nehody budou vyhýbat, je lepší být připraven.

Ať už se jedná o menší nebo závažnější dopravní nehodu, je dobré mít na paměti několik kroků, kterými se lze bezprostředně řídit. Jednou z nejdůležitějších zásad je zachování klidu a chladné hlavy. Ve stresové situaci může dobře pomoci i operátor asistenční služby, který poskytne rady k dalšímu řešení. Dopravní nehoda se může přihodit i v zahraničí, kde jeho pomoc oceníte o to víc. Jak tedy postupovat při nehodě a čím začít?

1. Zastavte a označte místo nehody

Z místa havárie za žádných okolností neodjíždějte. Ještě před výstupem z vozidla si oblečte výstražnou vestu, která je součástí povinné výbavy. Rozsviťte výstražná světla na automobilu a umístěte za něj výstražný trojúhelník. Na běžných komunikacích do vzdálenosti alespoň 50 metrů, na dálnici pak 100 metrů. Výrazně tak snížíte riziko vzniku hromadné nehody. Po silnici a v okolí havárie se pohybujte s maximální obezřetností.

2. Zjistěte škody na zdraví

U všech členů posádky se přesvědčte o možných zraněních a jejich rozsahu. To samé proveďte i u dalších vozidel, která se stala účastníky neštěstí. V případě potřeby neprodleně zavolejte lékařskou pomoc na čísle 112 nebo 155. V ideálním případě by všechny osoby měly opustit vozidlo a zdržovat se v bezpečné vzdálenosti.

3. Přivolejte policii

Zásah policejních složek není nezbytně nutný u všech nehod. Povinnost oznámit jí ovšem máte v případě, že při havárii byl někdo zraněn nebo usmrcen, škoda na majetku přesáhla 100 000 korun nebo došlo k poškození příslušenství pozemní komunikace (svodidel, lamp a podobně).

4. Vyměňte si informace s dalšími účastníky

Pokuste se s ostatními účastníky havárie určit viníka nehody a navzájem si vyměňte veškeré údaje: celá jména a adresy řidičů, jména a adresy osob, které na auta uzavřely povinné ručení, identifikační údaje o vozidle, názvy pojišťoven, čísla pojistek. Poznamenejte si, zda účastníci mají havarijní pojištění. Oslovit můžete i další svědky nehody a zajistit si i jejich kontaktní údaje.

5. Zdokumentujte místo nehody

Poznamenejte si čas i místo havárie, škodu si nafoťte, popřípadě si celou scénu načrtněte. Sepište si veškeré okolnosti, které k nehodě vedly. Všechny skutečnosti můžete uvést do Záznamu o nehodě nebo sepsat na list papíru, který by měl být podepsán oběma poškozenými. Jednotný evropský formulář Záznamu o nehodě, naleznete ke stažení na webových stránkách BESIP. Doporučujeme alespoň jednu vytištěnou kopii vždy vozit v automobilu. Do záznamu uvádíte veškeré okolnosti nehody i identifikační údaje vozidla, řidičů pojistníků i pojistitelů. Nezapomenete tak na žádnou důležitou informaci, kterou je třeba si po nehodě poznamenat.

6. Oznamte událost na pojišťovně

Nehoda by pojišťovně měla být oznámena v co nejkratším termínu a se všemi podrobnostmi. Sama pojišťovna vám poradí s dalšími kroky.
Pamatujte, že postup řešení nehody není univerzální a vždy záleží na závažnosti automobilového neštěstí, kterého jste se stali součástí. Pokud si v daném okamžiku nejste jistí s dalším jednáním, nejspolehlivěji vám poradí asistenční služba. Kromě zajištění opravy či odtahu automobilu, vám ve variantě Komplexní pomoci od První klubové operátoři pomohou se zajištěním náhradního vozidla, ubytování nebo vám zařídí dopravu do místa bydliště.

PRVNÍ KLUBOVÁ |