= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka734 510 530 Klubový portál

Pomáháme spolu

Z peněz, které vracíme jako odměnu za rok beze škod, mohou naši členové finančně podporovat charitativní projekty. Peer-to-peer pojištění tak získává další rozměr – kromě ochrany zdraví a majetku také pomáhá.

Jak peer-to-peer princip pomáhá?

  • Každému, kdo neměl škody, vracíme na konci roku část pojistného podle toho, kolik platí za pojištění a kolik k nám pozval přátel.

  • Tyto peníze pak mohou členové poslat jedné nebo několika vybraným neziskovým organizacím.  Podpora může být jednorázová i pravidelná.

  • Protože ceny pojištění má Klubovka srovnatelné s ostatními pojišťovnami na trhu, nestojí podpora charitativních projektů nic navíc.

Další výhody pro neziskovky

Spolupracující neziskovky mají stejně jako všichni členové možnost zvát do Klubovky nové zájemce. Jako odměnu získají každoročně podíl na úspořených penězích, který odpovídá 8–12 % pojistného pozvaných členů (pokud by tedy nenastal rok s katastrofickými škodami).

Zapojené organizace

Rozvíjíme spolupráci s nadacemi, charitativními organizacemi a dalšími neziskovými projekty, které mají podobné poslání jako my – pomáhají druhým lidem v těžkých životních situacích.