= Menu Asistence při nehodě obrázek telefonního sluchátka246 097 285 Klubový servis obrázek telefonního sluchátka Klubový portál

Asistenční služba

V případě potřeby asistence k pojištění auta, bytu či domácnosti volejte:

tel. +420 246 097 285
prvniklubova@axa-assistance.cz
Non-stop

Asistenční služby jsou vaší jistotou, že na silnici nezůstanete bez pomoci. Zajistíme okamžitou pomoc na silnici, odtah popřípadě konzultaci vašeho problému s naším technikem.

V případě potřeby asistence k cestovnímu pojištění volejte:

tel. +420 292 292 293
prvniklubova-cesta@axa-assistance.cz
Non-stop

Asistenční služby poskytujeme prostřednictvím partnerské společnosti:

AXA ASSISTANCE CZ s.r.o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 PRAHA 4