Likvidační proces

Škoda uhodila! To je situace, která prověřuje vztahy. Teď je na tahu pojišťovna, aby splnila svoje závazky vůči poškozeným – zlikvidovat škody rychle, férově a klubově.

Rychle: Celorepubliková síť likvidátorů

Ať bydlíte v kterémkoli koutě republiky, nejbližší likvidátor je do hodiny cesty od vás. Využíváme celorepublikové rozsáhlé síťě likvidátorů - AXA ASSISTANCE CZ. Stejně jako většina moderních evropských pojišťoven tuto službu svěřujeme silné třetí straně.

Férově: Nezávislí likvidátoři

Likvidátoři nekopou ani za pojišťovnu ani za poškozeného. Mají za úkol škodu zdokumentovat a dobrat se její správné výše. Nejsou motivovaní ušetřit na poškozeném.

Klubově: Přátelé se nepodrážejí

Při posuzování škody dáváme přednost zdravému rozumu a dobré vůli před dokládáním nejrůznějších účtenek či jiných formalit. Vycházíme z toho, že přátelé se nepodrážejí a že naši členové nebudou svoji pojišťovnu zneužívat.

= Menu Asistence při nehodě 246 097 285 Klubový portál